Docent Direct


“SearchUser is een partij die met je meedenkt in de opzet en de uitvoering, daarnaast zijn wij ontzettend blij met de behaalde resultaten. “

Berend Oostvogel, Eigenaar Docent Direct 

 

Klant: Docent Direct

Branche: Onderwijs

Project: Advertising en Marketing automation

Klantvraag: ‘Hoe bouw ik een database op met potentiële kandidaten om een specifieke vacature in te vullen?’

De SearchUser Oplossing

leads icon

Stap 1: Strategie bepaling

 

Om ervoor te zorgen dat Docent Direct meer online zichtbaarheid en leads genereert, is er vooraf een strategie bepaald. 

De huidige strategie is eerst besproken met de klant om vervolgens te kijken hoe wij deze konden vernieuwen en verbeteren. Hieruit bleken social advertising en marketing automation de beste methodes. 

SearchUser heeft de taak op zich genomen om de strategie te verwerken en de online campagnes te optimaliseren. Dit hebben we gedaan aan de hand van ons SearchUser model, waarin we kijken naar de doelgroep en de aankoopcyclus. Hiervoor hebben we eerst een onderzoek gedaan.

 

Stap 2: Doelgroep onderzoek en content creatie

 

In overleg met onze partner Brand Density is er onderzoek gedaan naar de doelgroep van Docent Direct. De doelgroep is geïnterviewd. Het was essentieel om in het interview erachter te komen wat de triggers voor docenten zijn om van baan te verwisselen.

Het belangrijkste pijnpunt was de werkdruk.

Nadat het pijnpunt van de doelgroep duidelijk was, is er onderzocht welke informatie relevant en interessant is voor de doelgroep. Er is hierbij gekeken naar hoe de link met Docent Direct kan worden gelegd, zonder dat het de toegevoegde waarde voor de doelgroep teniet doet.

De opt-in voor de campagne moest dan ook gerelateerd zijn aan werkdruk. We hebben hierbij gekozen voor een opt-in in de vorm van een e-book om te leren omgaan met werkdruk.

Docent direct e-book werkdruk

In de opvolging (met behulp van marketing automation) zijn de content onderwerpen van de e-mails als volgt ingedeeld:

  • Tips om te leren omgaan met werkdruk
  • Tips om minder werkdruk te voelen
  • Welke gewoontes je moet veranderen om minder last te hebben van werkdruk
  • Wat het wisselen van een baan doet met werkdruk (in positieve zin)
  • Interview met een docent die gedetacheerd is via Docent Direct.

 

Stap 3: Bereik

 

Om bereik en leads te genereren, is er gekozen voor Facebook (&Instagram) en LinkedIn advertising. Uit het onderzoek bleek dat de doelgroep zich op deze kanalen bevindt.

Er is specifiek getarget op de doelgroep van Docent Direct, zodat de advertenties alleen getoond worden onder degene die de advertentie relevant vinden. Zo krijgt Docent Direct ook enkel leads binnen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn.

Bereik LinkedIn

Screenshot resultaat LinkedIn

*Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Bereik Facebook

Screenshot resultaat Facebook

*Klik op de afbeelding om deze te vergroten

 

Stap 4: Website optimalisatie

 

De content die gebruikt wordt in de e-mailopvolging na het downloaden van het e-book, is als blog geplaatst op de website.

Voor de laatste mailing is er een speciale pagina opgemaakt waarbij de mensen alleen hun telefoonnummer hoeven achter te laten om gecontacteerd te worden.

Het Resultaat

Stijging icon

 

 

Bijna 200 relevante leads in drie maanden

65% open rate gemiddeld

37,5% klik rate gemiddeld

5% klik rate op “Bel mij” button

 

De campagnes lopen op dit moment ruim drie maanden en hebben voor Docent Direct bijna 200 leads gegenereerd uit LinkedIn, Facebook en Instagram. De mailings in de follow-up hebben een gemiddelde open rate van 65% en klik rate van 37,5%. In de laatste mailing wordt er over gegaan tot het maken van een afspraak. Het klikpercentage op de “Bel mij” button is 5%.

Resultaat e-mailcampagne Docent Direct

Op de afbeelding zijn de resultaten van de e-mailcampagne in marketing automation te zien. 

Wat heeft ons team geleerd van dit project?

 

1. Het belang van onderzoek en content creatie bij marketing automation

Voordat je start met marketing automation is het belangrijk dat je de huidige situatie en de doelgroep onderzoekt. Door bij het begin te beginnen en stapsgewijs te kijken waar er geoptimaliseerd kan worden en de doelgroep helder is, worden er nieuwe kansen ontdekt voor een bedrijf. Als hier een krachtige strategie, campagnes en content voor ontwikkeld worden, worden de kansen omgezet tot acties en resultaten.

2. Sturen op data en kansen herkennen

Zodra de campagnes enkele tijd draaien en er data verzameld is, is het tijd om de vergaarde data te analyseren. Op basis van data kun je nieuwe kansen herkennen en de campagnes optimaliseren.


 

Wil je ook meer leads verzamelen?

 

Laat onder je gegevens achter en je zult binnen 1 telefoongesprek al verder geholpen worden door onze specialisten.

Zij zullen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie.